Báo cáo kết quả khảo sát của Indochina Survey đối với khách hàng dùng LiveSpo X-Secret

*Indochina Survey được các giám định viên có kinh nghiệm và điều chỉnh viên thuộc tất cả mọi lãnh vực thành lập. InS làm việc dựa trên luật pháp Việt Nam và có hiểu biết sâu sắc về luật Hải quan và thực tiễn kinh doanh.

Báo cáo kết quả phân tích kết quả khảo sát thị trường – khách hàng dành cho dòng sản phẩm LiveSpo X-Secret của Indochina Survey chỉ ra rằng:

89% khách hàng đánh giá LiveSpo X-Secret là có hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Cụ thể:

Với những phản hồi sau khi sử dụng sản phẩm của khách hàng cho rằng không hiệu quả, chưa thấy hiệu quả hoặc chưa rõ hiệu quả chỉ chiếm 11%. Tỷ lệ khách hàng đánh giá có hiệu quả là cao nhất chiếm tỷ lệ 66%, tỷ lệ khách hàng phản hồi và đánh giá tích cực về hiệu quả sản phẩm rất tốt chiếm 23%. Điều này cho thấy những tín hiệu khả quan về chất lượng sản phẩm mà người dùng phản hồi, tuy nhiên cần quan tâm và phân tích kỹ lại những phản hồi khách hàng cho là “có hiệu quả nhưng chưa rõ rệt”.

63% khách hàng phản hồi tích cực khi được hỏi về những cải thiện trong cuộc sống vợ chồng của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm; 25% phản hồi có cảm nhận nhưng chưa rõ rệt, 12% chưa có phản hồi

Dược sỹ Nguyễn Thuận
Dược sỹ Phương Anh
Dược sỹ Thúy Nga