Xem thêm

Bài tập về áp suất thẩm thấu của tế bào có lời giải: Hướng dẫn và Ví dụ Minh họa

CEO Hưng Tabi
Giới thiệu Áp suất thẩm thấu của tế bào là một khái niệm quan trọng trong môn học Sinh học lớp 10. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này và cách giải...

Giới thiệu

Áp suất thẩm thấu của tế bào là một khái niệm quan trọng trong môn học Sinh học lớp 10. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này và cách giải các dạng bài tập liên quan, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những lời giải chi tiết và ví dụ minh họa. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn sẽ nắm vững kiến thức và đạt kết quả cao trong bài thi môn Sinh học 10.

Phương pháp giải

Bài tập về áp suất thẩm thấu và sức trương nước

  • Áp suất thẩm thấu (ct Vanhop): P = RTCi (atm)

Trong đó:

  • R: Hằng số khí (0.0821 atm/mol.K)
  • T: Nhiệt độ (K)
  • Ci: Nồng độ của dung dịch (mol/L)

Bài tập về áp suất thẩm thấu của tế bào có lời giải Hình ảnh minh họa

  • Sức hút nước của tế bào: S = PTB - T
  • Sức trương nước của tế bào: T = PTB - Pdd

Các bài tập về tỉ lệ S/V

  • Diện tích bề mặt tế bào: S = 4πR^2
  • Thể tích tế bào: ...

Ví dụ minh họa

Bài 1: Tế bào mô thực vật

Ở một mô thực vật, áp suất thẩm thấu của một tế bào (Ptt) là 2,86 atm và sức trương nước T = 0,9 atm. Thả mô thực vật này vào trong dung dịch chứa NaCl và CaCl2 ở nhiệt độ 20°C trong thời gian 20 phút, sau đó vớt ra. Biết rằng dung dịch chứa NaCl với nồng độ 0,03 mol/l, chứa CaCl2 với nồng độ 0,01 mol/l.

a. Mô thực vật nói trên có bị thay đổi về khối lượng, thể tích hay không? Giải thích.

b. Hãy xác định sự thay đổi của sức trương nước T của tế bào sau khi thả vào dung dịch nói trên.

Hướng dẫn giải: a. Áp suất thẩm thấu của dung dịch và sức hút nước của tế bào:

Bài tập về áp suất thẩm thấu của tế bào có lời giải

  • Sức hút nước của tế bào bé hơn áp suất thẩm thấu của dung dịch, cho nên nước sẽ thẩm thấu từ tế bào vào dung dịch.
  • Tế bào mất nước, dẫn đến giảm khối lượng và giảm thể tích của tế bào.

b. Sau khi thả vào dung dịch, tế bào mất nước, nên sức hút nước của tế bào sẽ giảm dần cho đến khi đạt trạng thái cân bằng nước giữa tế bào và dung dịch.

Khi cân bằng, sức hút nước của tế bào bằng áp suất thẩm thấu của dung dịch:

T = PTB - Pdd = 2,86 - 2,1650 = 0,6950 atm

Ví dụ trên chỉ là một trong những bài tập minh họa. Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về phương pháp giải các bài tập về áp suất thẩm thấu của tế bào và xem qua các ví dụ cụ thể. Hi vọng rằng những kiến thức này sẽ giúp bạn nắm vững khái niệm và không gặp khó khăn khi giải các bài tập tương tự.

1