Bộ Quốc phòng đáp trả cử tri về kiến nghị đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

CEO Hưng Tabi
Bộ Quốc phòng vừa nhận được một kiến nghị quan trọng từ cử tri qua Ban Dân nguyện. Kiến nghị này đề nghị nghiên cứu thay đổi và bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự...

Bộ Quốc phòng vừa nhận được một kiến nghị quan trọng từ cử tri qua Ban Dân nguyện. Kiến nghị này đề nghị nghiên cứu thay đổi và bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, quy định rằng tất cả nam thanh niên phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trước khi được đi học đại học hoặc học nghề. Mục đích của sửa đổi này là đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền cơ sở gọi thanh niên nhập ngũ.

Luật Nghĩa vụ quân sự và những khó khăn

Theo Bộ Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. Luật này đã có vai trò quan trọng trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đồng thời bổ sung quân số cho các đơn vị quốc phòng ở địa phương và thay thế quân theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nghĩa vụ quân sự đã gặp phải một số khó khăn và hạn chế. Một số cử tri đã phản ánh rằng việc thực hiện công bằng xã hội đối với tất cả nam thanh niên trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự chưa được đảm bảo.

Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, mọi công dân trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế của đất nước còn hạn chế và nhiều yếu tố khác, việc gọi nhập ngũ tất cả nam thanh niên vẫn chưa thể thực hiện được. Mỗi năm chỉ có khoảng 3-3,2% trong tổng số thanh niên ở độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự được gọi nhập ngũ.

Ý kiến của Bộ Quốc phòng và giải pháp

Bộ Quốc phòng đã cam kết tiếp thu, nghiên cứu và xem xét báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi và bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 theo chương trình soạn thảo luật, pháp lệnh trong kỳ họp Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát lại các văn bản quy định liên quan đến nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, nghiên cứu và đề xuất Chính phủ cùng các bộ ngành sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ trong công tác tuyển quân.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng nhận được một kiến nghị khác từ cử tri. Kiến nghị này yêu cầu ban hành quy định và hướng dẫn thống nhất trong công tác giải quyết việc làm và cấp thẻ đào tạo nghề cho bộ đội sau khi xuất ngũ. Hiện nay, khi bộ đội xuất ngũ trở về địa phương và mong muốn học nghề, họ phải mang theo thẻ học nghề do Bộ Quốc phòng cấp để đăng ký học nghề. Tuy nhiên, theo quy định, họ không được miễn học phí.

Bộ Quốc phòng cho biết rằng chế độ đào tạo, học nghề và giải quyết việc làm cho hạ sĩ quân đội sau khi xuất ngũ đã được quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự và Nghị định số 27 của Chính phủ.

Theo quy định tại Nghị định số 61 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm, bộ đội xuất ngũ được hỗ trợ đào tạo nghề nếu muốn và đủ điều kiện. Mục tiêu của chính sách này là khuyến khích bộ đội xuất ngũ tìm được công việc ổn định và phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng đã nhận thấy một số vướng mắc trong quá trình thực hiện. Có những trường hợp trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học, do đó không có nhu cầu học nghề sau khi xuất ngũ. Ngoài ra, cũng có những bất cập về thời gian sử dụng thẻ học nghề và thủ tục thanh quyết toán.

Với những vướng mắc này, Bộ Quốc phòng cam kết tiếp thu, nghiên cứu và chặt chẽ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định số 61, nhằm đảm bảo quyền lợi cho bộ đội xuất ngũ.

Image Credit: Phạm Hải

1