Xem thêm

Các Hướng Dẫn Mới Nhất Về Tăng Huyết Áp Gần Đây - Khám Phá Những Thay Đổi

CEO Hưng Tabi
Ngày nay, tăng huyết áp (THA) được coi là một dịch bệnh toàn cầu, gây ra những hậu quả và biến cố không đếm xuể cho hàng triệu người. Việc chẩn đoán và điều trị...

Ngày nay, tăng huyết áp (THA) được coi là một dịch bệnh toàn cầu, gây ra những hậu quả và biến cố không đếm xuể cho hàng triệu người. Việc chẩn đoán và điều trị THA trở thành một vấn đề quan trọng, có thể giúp cải thiện tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong và di chứng nặng nề gây ra bởi THA. Vì vậy, đã xuất hiện nhiều hướng dẫn về THA để đáp ứng sự kỳ vọng của mọi người. Tuy nhiên, các hướng dẫn này không thống nhất về tiêu chuẩn chẩn đoán, mục tiêu hạ HA cũng như phương pháp điều trị. Hãy cùng tìm hiểu xem có những điểm mới nào trong các hướng dẫn về THA.

1. Các Điểm Mới Trong Các Hướng Dẫn

1.1. Hướng Dẫn Về Tiêu Chuẩn Chẩn Đoán THA

Các hướng dẫn NICE / BHS (2011), ESH / ESC (2013), ASH / ISH (2014), AHA / ACC / CDC (2014) và JNC-8 (2014) đều đưa ra tiêu chuẩn chẩn đoán THA với ngưỡng HA trên 140/90 mmHg. Riêng JNC-8 không đề cập đến tiêu chuẩn này. Bên cạnh đó, NICE và BHS cũng đề cập đến việc sử dụng Holter HA hoặc đo HA tại nhà, với mức tiêu chuẩn HA trên 135/85 mmHg.

1.2. Hướng Dẫn Về Mục Tiêu Hạ HA

Các hướng dẫn NICE / BHS (2011), ESH / ESC (2013), ASH / ISH (2014), AHA / ACC / CDC (2014) và JNC-8 (2014) đều đưa ra mục tiêu hạ HA dưới 140/90 mmHg. Tuy nhiên, có sự không thống nhất về mức tiêu chuẩn đối với nhóm tuổi cao. Ví dụ, ESH / ESC chỉ định mục tiêu HA tâm thu dưới 140 mmHg cho người trung niên, trong khi người già có mức tiêu chuẩn HA từ 140 đến 150 mmHg.

1.3. Hướng Dẫn Về Bước Đầu Tiên Điều Trị Hạ HA

Đối với bước điều trị đầu tiên, các hướng dẫn NICE / BHS (2011), ESH / ESC (2013), ASH / ISH (2014), AHA / ACC / CDC (2014) và JNC-8 (2014) đều đưa ra các phương pháp khác nhau. Có sự không thống nhất trong việc sử dụng ức chế canxi, ức chế men chuyển và lợi tiểu thiazide. Chẳng hạn, chỉ có hướng dẫn ESH / ESC đồng ý sử dụng ức chế beta như bước điều trị đầu tiên.

1.4. Hướng Dẫn Về Bước Thứ Hai Điều Trị Hạ HA

Cả NICE / BHS (2011) và ASH / ISH (2014) đều khuyến cáo sử dụng ức chế canxi hoặc lợi tiểu thiazide kết hợp với ức chế hệ renin - angiotensin. Trong khi đó, không có hướng dẫn cụ thể từ ESH / ESC, AHA / ACC / CDC và JNC-8.

1.5. Hướng Dẫn Về Điều Trị Phối Hợp Hai Thuốc Hạ HA Ngay Từ Đầu

Theo các hướng dẫn ESH / ESC, ASH / ISH, AHA / ACC / CDC và JNC-8, việc sử dụng liệu pháp kết hợp đối với những bệnh nhân có HA cao hơn 160/100 mmHg được khuyến nghị.

1.6. Hướng Dẫn Về Theo Dõi HA

Theo dõi HA là một phần quan trọng trong quá trình điều trị. Các hướng dẫn NICE / BHS khuyến nghị sử dụng ABPM để xác định chẩn đoán THA mới và đánh giá hiệu quả điều trị. Đồng thời, việc đo HA thường xuyên tại phòng khám cũng được khuyến nghị để kiểm soát HA trong thời gian dài.

1.7. Hướng Dẫn Về Lựa Chọn Loại Thuốc Hạ HA

Các hướng dẫn không khuyến nghị cụ thể về loại thuốc hạ HA. Tuy nhiên, thuốc lợi tiểu thiazide được đề xuất sử dụng, như Chlorthalidone và Indapamide. Thuốc ức chế canxi cũng được đề cập, ngoại trừ Losartan.

Kết Luận

Tuy có sự không thống nhất, các hướng dẫn về THA mang đến những thay đổi tích cực trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh. Việc tăng huyết áp được xác định khi HA vượt quá 140/90 mmHg và mục tiêu hạ HA dưới 140/90 mmHg, nhưng có một mức tiêu chuẩn "mềm" hơn đối với người già. Trong quá trình điều trị, ức chế canxi thường được sử dụng làm bước điều trị đầu tiên cho hầu hết bệnh nhân. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại thuốc khác nhau và phối hợp hai thuốc từ đầu cần được cân nhắc. Mục tiêu cuối cùng là kiểm soát HA 24 giờ bằng cách sử dụng các thuốc hạ HA phù hợp.

1