Đào tạo - NCKH: Nhiễm khuẩn bệnh viện và biện pháp dự phòng

CEO Hưng Tabi
Nhiễm khuẩn bệnh viện là một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực y tế. Để hiểu rõ hơn về nhiễm khuẩn bệnh viện và các biện pháp phòng ngừa, hãy cùng tìm hiểu qua...

Nhiễm khuẩn bệnh viện là một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực y tế. Để hiểu rõ hơn về nhiễm khuẩn bệnh viện và các biện pháp phòng ngừa, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này.

Nhiễm khuẩn bệnh viện - Đại cương

Thuật ngữ "nhiễm khuẩn bệnh viện" được sử dụng để chỉ những nhiễm khuẩn xảy ra trong quá trình điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Nhiễm khuẩn bệnh viện có thể gây ra những biến chứng nặng nề và kéo dài thời gian điều trị. Để hiểu rõ hơn về nhiễm khuẩn bệnh viện, chúng ta cần tìm hiểu về những khái niệm và thuật ngữ liên quan.

Một số thuật ngữ và khái niệm quan trọng về nhiễm khuẩn bệnh viện bao gồm:

1. Một số thuật ngữ

  • Căn cứ pháp lý: Một số thông tư và quyết định của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn và hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  • Nhân viên

1