Nhà thuốc tại Thanh Trì

STT Tên cửa hàng Địa chỉ
1 HNTTR03 Nhà thuốc Tuấn Hạnh Thôn 3, Xã Vạn Phúc, H. Thanh Trì, Tp. Hà Nội
2 HNTTR04 Nhà thuốc Thu Hương Cổng làng Vĩnh Trung, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Tp.hà Nội