Nhà thuốc tại TX Sơn Tây

STT Tên cửa hàng Địa chỉ
1 HNST01 Quầy thuốc Anh Đức 1 Thôn Vị Thuỷ, Xã Thanh Mỹ, TX Sơn Tây, Hà Nội
2 HNST02 Công ty TNHH Dược Phúc Thịnh 273 Lê Lợi - Sơn Tây - Hà Nội
3 HNST04 Nhà thuốc Phú Hạnh 33B Chùa Thông - Sơn Lộc - Sơn Tây, Hà Nội
4 HNST05 Nhà thuốc Đàm Thư Số 127 Phùng Khắc Khoan, Phường Quang Trung, Thị Xã Sơn Tây, TP Hà Nội
5 HNST03 Nhà thuốc Anh Minh 424 Chùa Thông, Sơn Tây, Hà Nội