Nhà thuốc tại Bình Xuyên

STT Tên cửa hàng Địa chỉ
1 VPDB55 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Hải Yến An Lão - Sơn Lôi - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
2 VPDB57 Quầy Thuốc Lưu Thị Ngân (0976880105) Xã Bảo Sơn- Bá Hiến- Bình Xuyên- Tỉnh Vĩnh phúc
3 VPDB19 Quầy thuốc Hương Huyền Thượng Đức -Đạo Đức -Bình Xuyên-Vĩnh Phúc
4 VPDB19 Quầy thuốc Hương Huyền Thượng Đức -Đạo Đức -Bình Xuyên-Vĩnh Phúc
5 VPDB24 Quầy thuốc Phương Thùy Yên Thần-Thanh Lãng-Bình Xuyên-Vĩnh Phúc
6 VPDB46 Quầy thuốc số 05 Khu phố 1, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.