Nhà thuốc tại Tam Dương

STT Tên cửa hàng Địa chỉ
1 VPDB16 Quầy thuốc Vũ Nga Khu 5 , Đồng Tĩnh,Tam Dương,Vĩnh Phúc
2 VPDB51 Quầy thuốc Doanh Nghiệp Chợ Vàng - Xã Hoàng Đan - Huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc
3 VPDB41 Nhà thuốc Hiên Minh Thôn Vân Tập, xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc