IPC Trong Xây Dựng: Khái niệm và Mục đích

CEO Hưng Tabi
Những nguyên tắc cơ bản của IPC trong xây dựng năm 2024 là gì? Dưới đây, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một cái nhìn tổng quan về IPC trong ngành xây dựng và...

Những nguyên tắc cơ bản của IPC trong xây dựng năm 2024 là gì? Dưới đây, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một cái nhìn tổng quan về IPC trong ngành xây dựng và tầm quan trọng của nó.

IPC trong xây dựng là gì?

IPC, viết tắt của Interim Payment Certificates, có nghĩa là chứng chỉ thanh toán phát hành theo điều khoản. Nó là một cách để khách hàng thanh toán cho nhà thầu trước khi công việc được hoàn thành. Tuy nhiên, IPC không phải là chứng chỉ thanh toán cuối cùng.

Trong hợp đồng xây dựng tiêu chuẩn, IPC đã trở thành một yếu tố quan trọng để hỗ trợ dòng tiền của nhà thầu. Tuy nhiên, việc xác định quyền lợi của nhà thầu chỉ được thực hiện khi có chứng chỉ thanh toán cuối cùng. Các khoản thanh toán tạm thời dựa trên các khoản tiền có thể thu được từ chủ đầu tư.

Mục đích của IPC trong xây dựng

Sử dụng IPC trong xây dựng nhằm mục đích giúp chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu trước khi công việc hoàn thành. Theo quy định của pháp luật, khi thời gian tham gia hợp đồng xây dựng vượt quá 45 ngày, bên tham gia có quyền yêu cầu thanh toán IPC hoặc theo giai đoạn.

Mốc thời gian thanh toán IPC có thể thay đổi tùy thuộc vào thỏa thuận giữa chủ thầu và nhà đầu tư. Những khoản thanh toán này thường xuyên và giá trị của nó dựa trên công việc đã hoàn thành trước đó. Số tiền trên chứng chỉ thanh toán tạm thời được xác định dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Chủ đầu tư cần tuân thủ cam kết trong hợp đồng và thanh toán đúng như đã thỏa thuận.

Nếu chủ đầu tư thanh toán một số tiền khác với chứng chỉ thanh toán tạm thời, cần thông báo cho nhà thầu biết và cung cấp cơ sở để tính toán chi tiết.

Lưu ý khi áp dụng IPC trong xây dựng

Giá trị của IPC trong xây dựng được hiểu là giá trị của công việc đã hoàn thành trừ đi các khoản tiền đã trả hoặc bị giữ lại. Một nửa số tiền này sẽ được thanh toán khi có giấy chứng nhận hoàn thành thực tế. Phần còn lại sẽ được thanh toán sau khi các lỗi defect được xử lý.

Chứng chỉ thanh toán IPC cần xác định rõ số lượng lưu giữ và số tiền này sẽ được giữ trên tài khoản ngân hàng được chứng nhận. Khách hàng có thể nhận được lãi từ số tiền này.

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về IPC trong xây dựng. IPC là một yếu tố quan trọng trong ngành xây dựng và ảnh hưởng đến dòng tiền của nhà thầu. Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn sớm nhất.

IPC trong xây dựng IPC trong xây dựng IPC sử dụng trong xây dựng IPC sử dụng trong xây dựng

1