Xem thêm

Nhóm chất lượng (Quality Circle – QC) là gì?

CEO Hưng Tabi
Nhóm chất lượng (Quality Control Circle - QCC), hay nhóm chất lượng, đã xuất hiện tại Nhật Bản vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước. Đây là một sáng kiến của người Nhật...

Nhóm chất lượng (Quality Control Circle - QCC), hay nhóm chất lượng, đã xuất hiện tại Nhật Bản vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước. Đây là một sáng kiến của người Nhật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng văn hoá doanh nghiệp dựa trên con người.

Khái niệm về Nhóm chất lượng

Nhóm chất lượng được xây dựng trên triết lý rằng mỗi cá nhân sẽ quan tâm và tự hào hơn về công việc của mình nếu được tham gia vào quá trình ra quyết định về cách thực hiện công việc. Điều này không chỉ làm tăng năng suất làm việc của cá nhân mà còn mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên trong công ty.

Nhóm chất lượng Nhóm chất lượng là gì?

Theo định nghĩa, nhóm chất lượng là một nhóm nhỏ gồm những người làm công việc tương tự hoặc có liên quan, tự nguyện tụ họp để thảo luận về các vấn đề liên quan đến công việc hoặc nơi làm việc.

Mục tiêu của nhóm chất lượng

Mục tiêu nhóm chất lượng là gì?

 1. Tạo ra môi trường làm việc thân thiện: nâng cao tinh thần làm việc, cải thiện quan hệ giữa các cá nhân, tăng hiệu suất làm việc theo tổ đội và liên kết các bộ phận trong tổ chức.
 2. Nâng cao trình độ làm việc của nhân viên: đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề, thực hiện thảo luận nhóm.
 3. Huy động nguồn nhân lực: tạo cơ hội cho nhân viên phát huy tài năng, ghi nhận thành quả đã đạt được.
 4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn công ty: tăng năng suất, lợi nhuận, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, giảm lãng phí.

Các giai đoạn hình thành Nhóm chất lượng

Giai đoạn Khởi đầu

 • Đưa ra công khai, tìm người tự nguyện, tổ chức huấn luyện.
 • Khó khăn có thể gặp: tỷ lệ tự nguyện thấp, vốn không phù hợp, thiếu kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Giai đoạn Giải quyết khó khăn ban đầu

 • Nhận dạng khó khăn và vấn đề cần giải quyết.
 • Khó khăn có thể gặp: bất đồng quan điểm, thiếu hiểu biết về vận hành, hạn chế.

Giai đoạn Thực hiện

 • Các nhóm thực hiện đề nghị đã đưa ra.
 • Khó khăn có thể gặp: sự chống lại từ các nhóm, khó khăn trong việc thực hiện.

Giai đoạn Mở rộng vấn đề giải quyết

 • Hình thành nhóm mới và các nhóm cũ vẫn hoạt động.
 • Khó khăn có thể gặp: xung đột giữa thành viên và người không phải thành viên, chi phí không đủ.

Sau giai đoạn này, có thể sẽ có hai hướng đi khác nhau: số lượng nhóm giảm hoặc phong trào phát triển nhanh do ảnh hưởng tích cực.

Bất cứ hoạt động nào được thực hiện theo nhóm cũng sẽ hiệu quả và đạt được năng suất cao hơn. Hoạt động theo nhóm trong quản lý chất lượng mang lại nhiều ý kiến từ nhiều phương diện, khám phá nhiều vấn đề mới và đưa ra được nhiều phương pháp xử lý hiệu quả và nhanh chóng.

1