Tính toán nhu cầu thức ăn trong ngày cho gà nuôi hướng thịt

CEO Hưng Tabi
Ảnh minh họa cho bài viết Việc tính toán nhu cầu ăn trong ngày của gà là một yếu tố quan trọng đối với việc chăn nuôi gà nuôi hướng thịt. Bằng cách cung cấp...

thức ăn cho gà Ảnh minh họa cho bài viết

Việc tính toán nhu cầu ăn trong ngày của gà là một yếu tố quan trọng đối với việc chăn nuôi gà nuôi hướng thịt. Bằng cách cung cấp đủ nhu cầu dinh dưỡng và thức ăn cho gà, chúng ta có thể đảm bảo rằng gà sẽ tăng trưởng tốt, không mất thức ăn thừa, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí chăn nuôi. Nhu cầu ăn trong ngày cũng giúp chúng ta ước lượng được lượng thức ăn cần sản xuất, từ đó tối ưu hóa chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

1. Khẩu phần thức ăn gà con 0-6 tuần tuổi

Gà con ở độ tuổi này tăng trưởng nhanh, trao đổi chất mạnh, do đó, nhu cầu thức ăn của chúng cần đảm bảo đủ. Thức ăn phải được sản xuất từ các nguyên liệu tốt nhất. Trong 3 tuần đầu tiên, gà con được tự do ăn cả ngày lẫn đêm. Sau 3 tuần, thức ăn được hạn chế theo khối lượng cơ thể của gà (đối với gà trống 4-6 tuần tuổi là từ 44-54g thức ăn/ngày, tương đương với khối lượng cơ thể 605-860g; gà mái là từ 40-50g thức ăn/ngày, tương đương với khối lượng cơ thể 410-600g).

gà con Ảnh minh họa cho bài viết

2. Thức ăn cho gà giò 7-20 tuần tuổi

Gà ở giai đoạn này tiếp tục tăng trưởng nhanh nhưng tích luỹ mỡ cũng nhiều hơn, do đó, chúng ta cần hạn chế số lượng và chất lượng thức ăn. Số lượng thức ăn sẽ giảm khoảng 50-70% so với mức ăn tự do ban đầu. Đồng thời, protein và năng lượng trong thức ăn cũng thấp hơn so với gà đẻ. Gà trống cần được cho ăn từ 58-108g thức ăn/con/ngày, tương đương với khối lượng cơ thể từ 1-2,8kg. Gà mái cần được cho ăn từ 54-105g thức ăn/con/ngày, tương đương với khối lượng cơ thể từ 0,7-2kg.

thức ăn cho gà giò Ảnh minh họa cho bài viết

  • Ưu điểm của việc hạn chế thức ăn là ngăn chặn quá trình tăng cân nhanh, giúp gà có ngoại hình thon gọn, kéo dài thời kỳ đẻ trứng lên đến 2 tuần, tăng sản lượng trứng giống, đặc biệt là kéo dài thời kỳ đẻ ở mức cao, tăng số lượng gà con sinh ra.
  • Việc hạn chế thức ăn đối với gà hậu bị là yếu tố quan trọng để đạt hiệu quả cao khi gà đi vào giai đoạn sản xuất con giống 1 ngày tuổi.

gà hướng thịt Ảnh minh họa cho bài viết

3. Tiêu chuẩn khẩu phần cho gà đẻ 21-64 tuần tuổi

  • Giai đoạn khởi động 21-24 tuần tuổi: Gà ở giai đoạn này cần được cung cấp thức ăn tăng dần do đang điều chỉnh lại cơ thể sau quá trình hạn chế thức ăn. Chất lượng thức ăn như protein, năng lượng cũng cao hơn so với giai đoạn sau để đáp ứng cho sự phát triển sinh sản của gà con.
  • Giai đoạn pha I từ 25-40 tuần tuổi: Giai đoạn này là giai đoạn đẻ cao nhất, gà đã hoàn toàn phát triển về mặt sinh sản. Thức ăn cung cấp phải đảm bảo cho sản lượng trứng cao. Lượng thức ăn cho gà ở giai đoạn này là cao nhất, tuy nhiên, chất lượng thức ăn thấp hơn so với giai đoạn khởi động. Tính ra, lượng và chất lượng dinh dưỡng của thức ăn cung cấp cho gà ở giai đoạn này là cao nhất, vì gà ăn khoảng 160g thức ăn/ngày.

chọn thức ăn cho gà Ảnh minh họa cho bài viết

  • Giai đoạn pha II từ 41-64 tuần tuổi: Giai đoạn này có thể kéo dài hoặc rút ngắn tuỳ theo giá cả thị trường. Gà đẻ giảm dần và tích lũy mỡ bụng nhiều hơn, do đó, lượng và chất lượng thức ăn cung cấp cho gà cũng phải giảm đi. Lượng thức ăn giảm dần từ 160g xuống 145g/con/ngày.

  • Thức ăn cho gà trống trong thời kỳ đạp mái sẽ thấp hơn so với gà mái, cả lượng và chất lượng. Hiện nay, ở Việt Nam, chúng ta áp dụng phương pháp cho ăn tách riêng cho gà trống và gà mái, với lượng thức ăn cho gà trống là 125-130g/con/ngày trong suốt quá trình sản xuất.

  • Trong thời kỳ đẻ trứng giống cần bổ sung vitamin A, D, E vào thức ăn mỗi 3 ngày (có thể ngâm thóc mầm cho gà ăn). Trong mùa nóng, gà cần được uống nước điện giải và vitamin C.

thức ăn cho gà Ảnh minh họa cho bài viết

Việc tính toán nhu cầu thức ăn trong ngày cho gà nuôi hướng thịt là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển và sinh sản của gà. Bằng cách thực hiện đúng tiêu chuẩn khẩu phần cho từng giai đoạn tuổi của gà, chúng ta có thể đạt được hiệu quả cao trong việc chăn nuôi gà nuôi hướng thịt.

1