Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang Điều khoản Bảo mật của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với những điều khoản và điều kiện dưới đây.

1. Thu thập thông tin:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn đăng ký tài khoản, điền các mẫu trực tuyến hoặc tương tác với chúng tôi qua các phương tiện truyền thông.

2. Sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được sử dụng để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu, thông báo về các thay đổi trong dịch vụ của chúng tôi, và để cung cấp thông tin khác mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm.

3. Bảo mật thông tin:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn thông qua các biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc hủy hoại thông tin.

4. Chia sẻ thông tin:

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi chúng tôi tin rằng việc này là cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi, cũng như quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của người dùng khác.

5. Quyền lợi của bạn:

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Để thực hiện quyền lợi này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách Bảo mật, vui lòng liên hệ chúng tôi qua thông tin ở trang "Liên hệ".

Chúng tôi có thể điều chỉnh và cập nhật Điều khoản Bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau những thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó. Hãy đọc và hiểu rõ Điều khoản Bảo mật trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.