Nhà thuốc tại Tây Hồ

STT Tên cửa hàng Địa chỉ
1 HNHK07 Nhà Thuốc Sông Hồng 70, An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
2 HNTH01 Nhà thuốc Thanh Thúy 180 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội