Nhà thuốc tại Bắc Yên

STT Tên cửa hàng Địa chỉ
1 SLDB19 Quầy thuốc số 105 Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La